Kangoeroeklas

Sinds enkele jaren hebben wij in onze school ook een kangoeroeklas. Deze is er gekomen om niet alleen zorg te bieden aan de leerlingen die niet zo goed meekunnen, maar ook om leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken een extraatje te geven.

De selectie gebeurt niet zomaar op gevoel, maar a.d.h.v. genormeerde toetsen voor technisch lezen, spelling, wiskunde en begrijpend lezen. Voor wiskunde en begrijpend lezen wordt er doorgetest. De kinderen leggen dus 2 testen af die bedoeld zijn voor leerlingen die een leerjaar hoger zitten. Op deze testen wordt verwacht dat een kangoeroeleerling 'boven gemiddeld' tot 'zeer goed' scoort. Dit wil zeggen dat deze leerlingen voor wiskunde en begrijpend lezen een ruime leervoorsprong hebben.

De kinderen die op donderdag naar de kangoeroeklas gaan, moeten de lessen die op het moment van afwezigheid in de klas gegeven worden, zelfstandig bijwerken. De klasleerkracht besteedt hieraan geen aandacht, er wordt uiteraard wel voor gezorgd dat er geen volledig nieuwe leerstof aangeboden wordt.
In de kangoeroeklas wordt rond allerhande projecten gewerkt. De leerlingen van 2e t.e.m. 4e leerjaar zitten 50 minuten per week in de kangoeroeklas, de leerlingen van 5e en 6e leerjaar 75 minuten.