Zaaltje

Wij noemen het 'het zaaltje' :  een ruim lokaal dat door alle klassen voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. Een dramales, een tentoonstelling over een klas- of schoolproject, een kringgesprek, een knutselactiviteit... Het zaaltje biedt de rust en de ruimte...