Begeleidende instanties

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (C.L.B.)

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologische assistenten en verpleegkundigen.

Er is begeleiding op vraag: dan draait alles rond de leerling
De leerling kan rechtstreeks bij ons terecht met zijn vragen:
- persoonlijk en sociaal welbevinden;
- gezondheid (in brede zin: fysiek, psychisch, sociaal);
- leren en studeren;
- schoolloopbaan: studiekeuze.


Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van het kind.


Er is preventieve begeleiding
Het CLB pakt niet alleen problemen aan op vraag van, ze probeert ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, druggebruik, .. kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. Op vraag van de school ondersteunt het CLB die acties.

 

Er is ook verplichte begeleiding
Voor een CLB-tussenkomst is een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als de leerling jonger is dan 12. Er zijn wel drie uitzonderingen, waarin de begeleiding door een CLB verplicht is. Het gaat om de medische onderzoeken (1e en 2e kleuterklas, 1e, 3e en 5e leerjaar basisonderwijs), maatregelen bij besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag of andere problemen bij het voldoen aan de leerplicht. In die gevallen kunnen ouders of leerlingen de begeleiding niet weigeren.
Er is wel verzet mogelijk tegen het onderzoek door een bepaalde arts of door het centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek zelf moet echter wel gebeuren. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men contact op met de directeur van een CLB.
Het CLB werkt discreet en in een sfeer van vertrouwen ten dienste van leerlingen en ouders. De medewerkers hanteren het beroepsgeheim. De dienstverlening is gratis.


Het multidisciplinair dossier van uw kind
Het CLB houdt alle gegevens die over uw kind aanwezig zijn bij in een dossier. U mag inzage vragen van dat dossier. Daarvoor maakt u een afspraak met de verantwoordelijke van het CLB, die samen met u overloopt welke stappen zijn gezet in het dossier en hoe die informatie is genoteerd.
Als uw kind twaalf jaar wordt, krijgt het zelf het recht om het dossier in te kijken of om begeleiding te vragen.
Als uw kind van school verandert, zorgt het CLB ervoor dat het dossier de leerling volgt, zodat er geen kostbare gegevens verloren gaan. De gegevens over vaccinaties, medische onderzoeken en begeleiding in verband met afwezigheden bezorgt het CLB altijd en automatisch aan het volgend CLB.
Als u liever heeft dat het dossier bij het vorige CLB blijft, krijgt u 10 dagen de tijd om verzet aan te tekenen tegen verzending van het begeleidingsdossier. Dit moet schriftelijk gebeuren naar de algemene directie van VCLB-Kempen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout. Als u verzet aantekent dan gaan alleen de stukken die met de verplichte begeleiding te maken hebben naar het volgende CLB, de andere stukken niet. Ook hier geldt dat kinderen vanaf 12 jaar daar zelf de toelating voor geven.

Wanneer kunt u het CLB bereiken?
Onze school werkt samen met de vestiging Mol van VCLB-Kempen, Edmond Van Hoofstraat, 8, 2400 Mol, telefoon 014 33 76 20, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze C.L.B.-afgevaardigde, Mevrouw Evelien Hermans, is om de 14 dagen en/of na afspraak aanwezig in onze school.

Onze schoolarts is dr. Tine Caeyers

Het centrum in Mol is elke werkdag open van 9.00 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Elke 2e en 4e donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend.
U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van telkens twee dagen in de Kerstvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen.

 

STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT (S.V.S.)
Schoolsport
De Stichting Vlaamse Schoolsport wil, met medewerking van de leerkrachten L.O., binnen onze school initiërend en motiverend werken voor alle kinderen.
Initiërend omdat de schoolsport elke schoolgaande jongere wil laten proeven van diverse sporten.

Motiverend omdat schoolsport de kinderen wil aanzetten tot een permanente sportbeoefening nu en later.
Een aantal keren per jaar op woensdagnamiddag kunnen de kinderen van de lagere school deelnemen aan sportactiviteiten, mede georganiseerd door SVS.